کابین دوش های اجرا شده

اجرای کابین دوش

برج پارک تراس تهران زعفرانیه


اجرای تعداد 70 عدد کابین دوش در پروژه برج پارک تراس


تعداد کابین در پروژه

70 عدد

یراق آلات

ایتالیایی رنگ طلایی


شیشه

10 میل سکوریت

نوع درب

اسلایدی


زمان اجرا: یکسال با احتساب زیر سازی
اجرای کابین دوش

برج آمیتیس الهیه


اجرای تعداد 35 عدد کابین دوش در پروژه برج آمیتیس


تعداد کابین در پروژه

35 عدد

یراق آلات

ایتالیایی


شیشه

10 میل سکوریت

نوع درب

لولایی


زمان اجرا: شش ماه با احتساب زیر سازی
اجرای کابین دوش

برج آتمیس محمودیه


اجرای تعداد 35 عدد کابین دوش در پروژه برج آمیتیس


تعداد کابین در پروژه

35 عدد

یراق آلات

ایتالیایی


شیشه

10 میل سکوریت

نوع درب

لولایی و اسلایدی


زمان اجرا: شش ماه با احتساب زیر سازی
اجرای کابین دوش

برج مسکن مهر قیطریه


اجرای تعداد 15 عدد کابین دوش در پروژه برج آمیتیس


تعداد کابین در پروژه

15 عدد

یراق آلات

چین


شیشه

10 میل سکوریت

نوع درب

لولایی و اسلایدی


زمان اجرا: سه ماه با احتساب زیر سازی

Others offer

See also recently posted ads

Apartment in the city center


$ 199,000


Read more

New estate on the outskirts of town


$ 240,000


Read more

Single-family house


$ 350,000


Read more